Ga naar home van Bezoekerscentrum de Breek
Home
B&B de Breek
Activiteitenagenda
Verhuur feestjes
Vergaderen
Uitvaart - Afscheid
Menulijst
Kant-en klare arrangementen
Workshops
Educatie & schoolarrangementen
 Educatie op het erf
 Schoolarrangementen
 Inhoud schoolarrangementen
Geschiedenis
Links
Contact

Programma

- 1. Les in het Schooltje van Dik Trom

Je maakt een flinke stap terug in de tijd. Voor je de schoolbanken in gaat moet je je eerst goed kleden. Wie past Dik zijn pet, wie zijn kieltje en wie zijn klompen? Een museumwacht stapt in de rol van een meester of juffrouw van rond 1900. Veel museumwachten hebben jarenlange ervaring in het onderwijs en zijn erop voorbereid les te geven zoals dat meer dan 100 jaar geleden gebeurde. Wat voor les je precies krijgt is nog een verrassing. Misschien krijg je aardrijkskunde, geschiedenis of rekenen? Of je leert schrijven met lei en griffel of met kroontjespen, papier en inkt. De meesters en juffrouwen stemmen hun les af op de groep die zij ontvangen.

- 2. Pauze met oud-Hollandse kinderspelen

Het lokaal in het schooltje is zo klein dat daar slechts een halve groep ontvangen kan worden. Elke groep zal daarom worden gesplitst. De ene helft krijgt eerst les in het schooltje en verkent daarna de omgeving. De andere helft doet dezelfde activiteiten, maar in omgekeerde volgorde. Tijdens de pauze ontmoeten de groepen elkaar voor oud-Hollandse kinderspelen bij De Breek waar ook limonade en koffie klaar staan.

Kies naast de les in het schooltje één activiteit uit de lijst hieronder in de categorie Land en Water of Natuur.

- 3. Activiteiten

- LAND EN WATER

Boren en bouwen

Met een gutsboor gaan we diep de bodem in. Bij elke boring gaan we verder terug in de tijd. Zo laat de bodem zich lezen als een spannend geschiedenisboek. Met de klei uit de bodem bouwen we daarna ons landschap na. We zullen genoeg oplossingen moeten bedenken om het landschap bewoonbaar te maken én te houden! En dat kan alleen door goed samen te werken!

Van hoogtepunt tot diepste punt

Door te boren komen we meer te weten over hoe ons landschap is ontstaan. We onderscheiden grondsoorten die zijn aangevoerd door water, van veen dat ter plekke in een moeras is ontstaan. Sinds de komst van de eerste bewoners is het land zo'n 10 meter gezakt: van 3 à 4 meter boven zeeniveau tot het diepste punt van Noord-Holland: -6,2 m! Hoe diep kun je zakken? Straks weet je er alles van!

Breng het landschap in kaart

Op een kaart leg je zelf de hoogtes en dieptes van percelen vast. Je maakt gebruik van de peilschalen die in het landschap staan, maar ook van de app 'peil je diepte' van het Hoogheemraadschap. Met foto's ga je op zoek naar alle bouwwerken die zijn gemaakt om het waterpeil te bepalen. Ook deze leg je vast op je kaart.

De molen binnenste buiten

De Etersheimerbraakmolen is een poldermolen, die is gebouwd om het land droog te maken. De grote vijzel kan het water uit de sloot 4 à 5 meter opvoeren naar de ringsloot achter de molen. Je gaat de molen van binnen en van buiten bekijken. Welke onderdelen heeft de molen, en waar zijn ze voor? Buiten kan je aan een vijzel draaien om zelf te zien hoe deze precies werkt.

Géén pot nat!

Water is alles behalve één pot nat: je hebt het in allerlei soorten. Op verschillende plekken nemen we een watermonster om het te onderzoeken op helderheid, zuurgraad, fosfaat- en nitraatgehalte. Binnen- en buitendijks ga je op zoek naar het zilte water van de voormalige Zuiderzee. Je doet een aantal proefjes om meer te weten te komen over water. Je leert het ook te filteren.

- NATUUR

Kies het hazenpad (januari, februari, maart)

In de rammeltijd is het leuk om hazen in het veld te observeren. Met een verrekijker en telescoop kunnen we ze goed bekijken. Met een beetje geluk zijn de hazen flink aan het rennen of misschien zelfs aan het boksen!

Vogels spotten

We gaan op pad met verrekijkers, telescoop, vogelzoekkaart en scorelijst. We proberen zoveel mogelijk verschillende soorten te zien. Het hele jaar door loont dit de moeite en er zit altijd wel wat bijzonders bij!

Speuren naar diersporen

Veel dieren laten zich niet zomaar zien, maar laten wel sporen na. We speuren naar alle soorten sporen: vraatsporen en poep, holletjes en nesten en natuurlijk loopsporen!

Van watervlo tot watertor (april tot oktober)

In de sloot leven de mooiste dieren! Met schepnetten, emmers en bakken gaan we waterdiertjes vangen: van de kleinste watervlo tot de grootste watertor. Natuurlijk proberen we ook kikkers, padden en salamanders te vangen!

Boer zijn anno nu (niet in het broedseizoen)

Hoe kun je vandaag de dag boer zijn? Kies je voor een gangbaar of een biologisch bedrijf? En natuur en een boerderij: hoe kunnen die twee samen gaan?